Impulsem do stworzenia inicjatywy "Podchody po warszawsku" było spostrzeżenie, że dzieci z Warszawy nie znają swojego miasta, jego historii, architektury oraz specyfiki. Chcieliśmy dać małym mieszkańcom Warszawy i nie tylko możliwość jej eksploracji w atrakcyjnej dla nich formie.

Przeprowadziliśmy 10 spotkań dla dzieci z Warszawy i spoza miasta. Każde spotkanie podzielone było na półtoragodzinną część spacerową, podczas której uczestnicy poznali warszawskie Stare Miasto wykorzystując przy tym interaktywną kartę edukacyjną oraz półtoragodzinną część warsztatową, która było okazją do przetworzenia zapamiętanych obrazów i wrażeń w plastyczne dzieła. Z powstałych prac utworzyliśmy profesjonalną ekspozycję zaprezentowaną następnie w Centrum Zdrowia Dziecka, tworząc w ten sposób platformę dziecięcego dialogu, w której to najmłodsi opowiadają o Warszawie swoim rówieśnikom.


Chcieliśmy pokazać Warszawę w sposób dynamiczny i atrakcyjny dla dzieci, dlatego stworzyliśmy dla nich niezwykłą opowieść, w której na chwilę zmienili się w XVI-wiecznych poszukiwaczy pomagających warszawskiemu mieszczaninowi rozwiązać nurtującą go zagadkę.

Przyjazna najmłodszym szata graficzna karty edukacyjnej oraz aktywizujące zadania zmobilizowały uczestników do szukania informacji oraz patrzenia na miejską rzeczywistość pod wieloma kątami. Poprzez zabawę pobudziliśmy ciekawość dzieci i pomogliśmy im zrozumieć jak funkcjonowało miasto w XVI-wieku. Kartę udostępniona jest w formacie PDF (
kliknij, aby pobrać ), dzięki czemu każdy może we własnym zakresie odbyć niezwykłą wycieczkę po Warszawie.
Głównym założeniem projektu było danie małym mieszkańcom Warszawy możliwości jej eksploracji w atrakcyjnej dla nich formie. Niemniej ważne było stworzenie dziecięcego dialogu, wspartego o lokalny patriotyzm, którego tematem była Warszawa.

Projekt składał się z kilku etapów. Pierwszy z nich to przeprowadzone 10 spotkań dla dzieci z Warszawy i spoza miasta. Każde spotkanie podzielone było na półtoragodzinną część spacerową, podczas której uczestnicy poznali warszawskie Stare Miasto wykorzystując przy tym interaktywną kartę edukacyjną oraz półtoragodzinną część warsztatową, która była okazją do przetworzenia zapamiętanych obrazów i wrażeń w plastyczne dzieła. Z powstałych prac utworzyliśmy profesjonalną ekspozycję zaprezentowaną następnie w Centrum Zdrowia Dziecka.


Chcieliśmy pokazać Warszawę w sposób dynamiczny i atrakcyjny dla dzieci, dlatego stworzyliśmy dla nich niezwykłą opowieść, w której na chwilę zmieniają się w XVI-wiecznych detektywów. Przygotowaliśmy również edukacyjną kartę, której przyjazna najmłodszym szata graficzna oraz ciekawe zadania zmobilizowały ich do szukania informacji oraz patrzenia na miejską rzeczywistość pod wieloma kątami. Karta dostępna jest formacie PDF na naszej stronie internetowej, dzięki czemu każdy może odbyć niezwykłą wycieczkę po Warszawie.Uczestnikami projektu były dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7-12 lat). Zaprosiliśmy dzieci ze szkół podstawowych z Warszawy i okolic wraz z opiekunami. Z naszego doświadczenia jako edukatorów i przewodników miejskich wynika, że dzieci z Warszawy słabo znają swoje miasto. Zależało nam, aby w projekcie uczestniczyły, zarówno dzieci z centrum miasta, jak i bardziej oddalonych dzielnic.

Ponadto chcieliśmy, aby w naszym projekcie uczestniczyły też dzieci ze środowisk defaworyzowanych oraz narażonych na dysfunkcje społeczne, dlatego nawiązaliśmy współpracę z wybranymi domami dziecka oraz świetlicami środowiskowymi w Warszawie.

Zorganizowaliśmy również spotkania otwarte dla rodziców z dziećmi. Zarówno odbiorcami jak i uczestnikami projektu były dzieci hospitalizowane w Centrum Zdrowia Dziecka, bo to dla nich powstała wystawa. Wśród pacjentów były dzieci z całej Polski, będące po raz pierwszy w Warszawie, którą znały ją tylko z okna samochodu. Każda atrakcja jest dla nich szansą na odskocznie od trudnej codzienności. Dzieci niezwykle chętnie zwiedzały i bawiły się na interaktywnej wystawie oraz oglądały spektakl i uczestniczyły w warsztatach teatralnych, bowiem ta forma ekspresji wyjątkowo do nich przemawiała.

Nasz projekt zainteresował również inne placówki oświatowe oraz wychowawcze, oddziały dziecięce warszawskich szpitali i przychodni, pedagogów, rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym, przewodników miejskich oraz władze miasta stołecznego Warszawa.Przez 3 miesiące przeprowadziliśmy 25 wydarzeń - w tym 10 spacerów i 10 warsztatów
w przestrzeni Starego Miasta w Warszawie - wernisaż wystawy,
premierę spektaklu oraz warsztaty dla pacjentów IP Centrum Zdrowia Dziecka.

W naszych działaniach w terenie wzięło udział ponad 400 osób.

Wystawę i spektakl teatralny zobaczyło blisko 200 dzieci i ich opiekunów.

Rozdaliśmy 500 przypinek i blisko 1000 kart pracy z zadaniami do rozwiązania.Wszystko udało się sprawnie zorganizować pomimo, że jest nas zaledwie troje
plus kilkoro dobrych ludzi, którzy chcieli nam pomóc.KARTA PRACY POL
KARTA PRACY ENG
KARTA DLA
OPIEKUNA/RODZICA POL
KARTA DLA
OPIEKUNA/RODZICA ENG


MINI PRZEWODNIK POL
MINI PRZEWODNIK ENGORGANIZATOREM AKCJI JEST:

.


Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach projektu "Patriotyzm Jutra".
GŁÓWNY PARTNER:
Inicjatywa zrzeszająca przewodników warszawskich założona przez przyjaciół z Instytutu Historycznego UW. Trzon grupy stanowią młodzi historycy z pasją, opowiadający o Warszawie, prowadzący spacery i spotkania dla najmłodszych, dorosłych, seniorów, Warszawiaków i nie-warszawiaków, gości z kraju i zza granicy. WAWstep funkcjonujący na rynku od 2014 roku zdążył już przeprowadzić projekty wspólnie z wieloma partnerami takimi jak Dom Spotkań z Historią, Muzeum Historii Polski czy Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach Podchodów po Warszawsku specjaliści z WAWstepu są odpowiedzialni za warstwę historyczną projektu, przygotowali merytorycznie karty zadań oraz przeprowadzą spacery dla dzieci


POZOSTALI PARTNERZY:
PATRONI MEDIALNI:


Koordynacja i prowadzenie warsztatów:
Szymon Gotowski

Opracowanie merytoryczne kart i przeprowadzenie spacerów:
WAWstep (Maria Pawlak, Piotr Hummel)

Opracowanie graficzne i ilustracje:
Maria Sereda

Przygotowanie spektaklu dla pacjentów z IP Centrum Zdrowia Dziecka:
Natalia Leszczyńska i KolorKolektyw – Kama Fundichely

Projekt i administrowanie strony internetowej:
Maciej Soja

Tłumaczenia:
Jacek Tysarowski

Fotorelacja:
Bartosz SeweryńskiSzczególne podziękowania kierujemy do Pani Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 78 przy IP CZD, Pani Bożeny Owerczuk za wsparcie i pomoc w organizacji projektu, a także Pani Kierownik Marzanny Nagiel z Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 24 w Warszawie za udostępnienie przestrzeni do przeprowadzenia warsztatów, Natalii i Marka Fornalskich ze Ślusarni Stalowa oraz dla Wojtka Polaka i wszystkich dobrych ludzi, znajomych i przyjaciół, którzy pomagali nam doprowadzić ten projekt do końca.© 2018 Maciej Soja