Impulsem do stworzenia inicjatywy "Podchody po warszawsku" było spostrzeżenie, że dzieci z Warszawy nie znają swojego miasta, jego historii, architektury oraz specyfiki. Chcemy dać małym mieszkańcom Warszawy i nie tylko możliwość jej eksploracji w atrakcyjnej dla nich formie.

Przeprowadzimy 10 spotkań dla dzieci z Warszawy i spoza miasta. Każde spotkanie podzielone będzie na półtoragodzinną część spacerową, podczas której uczestnicy poznają warszawskie Stare Miasto wykorzystując przy tym interaktywną kartę edukacyjną oraz półtoragodzinną część warsztatową, która stanie się okazją do przetworzenia zapamiętanych obrazów i wrażeń w plastyczne dzieła. Z powstałych prac utworzymy profesjonalną ekspozycję zaprezentowaną następnie w Centrum Zdrowia Dziecka, tworząc w ten sposób platformę dziecięcego dialogu, w której to najmłodsi opowiadają o Warszawie swoim rówieśnikom.


Chcemy pokazywać Warszawę w sposób dynamiczny i atrakcyjny dla dzieci, dlatego stworzyliśmy dla nich niezwykłą opowieść, w której na chwilę zmienią się w XVI-wiecznych poszukiwaczy pomagających warszawskiemu mieszczaninowi rozwiązać nurtującą go zagadkę.

Żywimy nadzieję, że przyjazna najmłodszym szata graficzna karty edukacyjnej oraz aktywizujące zadania zmobilizują uczestników do szukania informacji oraz patrzenia na miejską rzeczywistość pod wieloma kątami. Poprzez zabawę pragniemy pobudzić ciekawość dzieci i pomóc im zrozumieć jak funkcjonowało miasto w XVI-wieku. Kartę udostępniamy dla Państwa w formacie PDF (
kliknij, aby pobrać ), dzięki czemu każdy będzie mógł we własnym zakresie odbyć niezwykłą wycieczkę po Warszawie.

Głównym założeniem projektu jest danie małym mieszkańcom Warszawy możliwości jej eksploracji w atrakcyjnej dla nich formie. Niemniej ważne jest stworzenie dziecięcego dialogu, wspartego o lokalny patriotyzm, którego tematem będzie Warszawa.

Projekt składać się będzie z kilku etapów. Pierwszy z nich to przeprowadzenie 10 spotkań dla dzieci z Warszawy i spoza miasta. Każde spotkanie podzielone będzie na półtoragodzinną część spacerową, podczas której uczestnicy poznają warszawskie Stare Miasto wykorzystując przy tym interaktywną kartę edukacyjną oraz półtoragodzinną część warsztatową, która stanie się okazją do przetworzenia zapamiętanych obrazów i wrażeń w plastyczne dzieła. Z powstałych prac utworzymy profesjonalną ekspozycję zaprezentowaną następnie w Centrum Zdrowia Dziecka.
Chcemy pokazywać Warszawę w sposób dynamiczny i atrakcyjny dla dzieci, dlatego stworzymy dla nich niezwykłą opowieść, w której na chwilę zmienią się w XVI-wiecznych detektywów. Przygotujemy również edukacyjną kartę, której przyjazna najmłodszym szata graficzna oraz ciekawe zadania zmobilizują do szukania informacji oraz patrzenia na miejską rzeczywistość pod wieloma kątami. Karta będzie dostępna w formacie PDF na naszej stronie internetowej, dzięki czemu każdy będzie mógł odbyć niezwykłą wycieczkę po Warszawie.Uczestnikami projektu będą dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7-12 lat). Zaprosimy dzieci ze szkół podstawowych z Warszawy i okolic wraz z opiekunami. Z naszego doświadczenia jako edukatorów i przewodników miejskich wynika, że dzieci z Warszawy słabo znają swoje miasto. Zależy nam, aby w projekcie uczestniczyły, zarówno dzieci z centrum miasta, jak i bardziej oddalonych dzielnic.Ponadto chcielibyśmy, aby w naszym projekcie uczestniczyły też dzieci ze środowisk defaworyzowanych oraz narażonych na dysfunkcje społeczne, dlatego nawiążemy współpracę z wybranymi domami dziecka oraz świetlicami środowiskowymi w Warszawie.

Zorganizujemy również spotkania otwarte dla rodziców z dziećmi. Zarówno odbiorcami jak i uczestnikami projektu będą dzieci hospitalizowane w Centrum Zdrowia Dziecka, bo to dla nich powstanie wystawa. Wśród pacjentów są dzieci z całej Polski, będące po raz pierwszy w Warszawie, którą znają tylko z okna samochodu. Każda atrakcja jest dla nich szansą na odskocznie od trudnej codzienności. Przedstawiciele placówki zapewniają, że dzieci niezwykle chętnie będą zwiedzać i bawić się na interaktywnej wystawie oraz oglądać spektakl i uczestniczyć w warsztatach teatralnych, bowiem ta forma ekspresji wyjątkowo do nich przemawia.

Liczymy, że nasz projekt zainteresuje również inne placówki oświatowe oraz wychowawcze, oddziały dziecięce warszawskich szpitali i przychodni, pedagogów, rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym, przewodników miejskich, władze miasta stołecznego Warszawa.


Do tej pory zorganizowaliśmy spacery rodzinne w następujących terminach:

14.10.2018 - godz. 11:00
14.10.2018 - godz. 15:00
27.10.2018 - godz. 11:00


Aktualnie zapraszamy do samodzielnego zwiedzania Starego Miasta z wykorzystaniem
karty dla uczniów i instrukcji dla rodzica/opiekuna.

Nadchodzące wydarzenia:

27.11.2018
Wernisaż wystawy "Podchody po warszawsku w CZD" połączony z premierą spektaklu.
Spektakl jest TYLKO dla małych pacjentów Centrum i ich rodziców. Nie mamy dodatkowych zaproszeń dla rodzin.


KARTA PRACY
KARTA DLA OPIEKUNA/RODZICA
ORGANIZATOREM AKCJI JEST:

.


Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach projektu "Patriotyzm Jutra".
GŁÓWNY PARTNER:
Inicjatywa zrzeszająca przewodników warszawskich założona przez przyjaciół z Instytutu Historycznego UW. Trzon grupy stanowią młodzi historycy z pasją, opowiadający o Warszawie, prowadzący spacery i spotkania dla najmłodszych, dorosłych, seniorów, Warszawiaków i nie-warszawiaków, gości z kraju i zza granicy. WAWstep funkcjonujący na rynku od 2014 roku zdążył już przeprowadzić projekty wspólnie z wieloma partnerami takimi jak Dom Spotkań z Historią, Muzeum Historii Polski czy Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach Podchodów po Warszawsku specjaliści z WAWstepu są odpowiedzialni za warstwę historyczną projektu, przygotowali merytorycznie karty zadań oraz przeprowadzą spacery dla dzieciPOZOSTALI PARTNERZY:
PATRONI MEDIALNI:

Koordynacja i prowadzenie warsztatów:
Szymon Gotowski

Opracowanie merytoryczne kart i przeprowadzenie spacerów:
WAWstep (Maria Pawlak, Piotr Hummel)

Opracowanie graficzne i ilustracje:
Maria Sereda

Przygotowanie spektaklu dla pacjentów z IP Centrum Zdrowia Dziecka:
Natalia Leszczyńska i KolorKolektyw – Kama Fundichely

Projekt i administrowanie strony internetowej:
Maciej SojaSzczególne podziękowania kierujemy do Pani Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 78 przy IP CZD, Pani Bożeny Owerczuk za wsparcie i pomoc w organizacji projektu, a także Pani Kierownik Marzanny Nagiel z Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 24 w Warszawie za udostępnienie przestrzeni do przeprowadzenia warsztatów.© 2018 Maciej Soja